Unik arkitektur i hytter och hus från Fantastic Norway

Fantastic Norway är en arkitektstudio från Oslo, bestående av grundarduon Håkon Matre Aasarød och Erlend Blakstad Haffner och ytterligare 4 norska arkitekter.

Genom dialog vill de omfamna varje stad och plats, dess olikheter och hitta det fantastiska på varje utrymme de ska uppföra en byggnad. De ser gärna att arkitektens roll som aktiv deltagare i en byggprocess, och som samhällsbyggare, återupprättas. Hjärtat och själen i verksamheten är en klarröd husvagn. Husvagnen fungerar som kontor och en mobil plattform för arkitektoniska diskussioner, debatter och workshops. I den samlar de idéer, förslag och berättelser från de samhällen de arbetar i och med, och utnyttjar den kunskap i designprocessen. Resultatet är ofta smått sagolika byggnader, som gärna smälter in i sin omgivning – på samma gång som de verkligen sticker ut och bildar landmärken i miljön.

 

”The Mountain Hill Cabin”

Ritning, The Mountain Hill Cabin, Fantastic Norway

The Mountain Hill Cabin

Ett projekt är ”The Mountain Hill Cabin” en skidstuga byggdes i ett mycket känsligt område i bergslandskapet kring Ål, Norge. Snö och vind har fritt spelrum runt och över fastigheten, som är belägen djupt in i bergen och endast nås med skidor under vintern. Ett av kundens första önskemål var faktiskt att kunna åka skidor, hästsläde och ha vinterpicknick på stugans tak.
I ett så speciellt område som detta är byggnadsreglerna krävande, men genom att jobba ett förlängt tak kunde arkitekterna ändå kombinera ett klassiskt fjällstationsutseende med kundens önskemål och få stugan att bli ett spännande inslag och en förlängning av naturen.

 

Cabin Vardehaugen

Cabin Vardehaugen, Fantastic Norway

Cabin Vardehaugen

Ett annat, minst lika spännande projekt är Cabin Vardehaugen. Här är det inte fjällen, utan kusten och dess bergsnatur utmed fjorden Gröttingen som är sceneriet. Tomten, med panoramautsikt i tre riktningar över fjorden, ligger 35 meter över havet nedsjunken i en liten bergsklyfta. Fastigheten som Fantastic Norway har skapat till detta unika läge är skräddarsytt för beställarfamiljen, den speciella tomten och de skiftande klimatförhållandena i området.
Inspirationen kommer från den traditionella norska gårdsplanen och stugan slingrar sig upp för berget, likt en fjällräv som kurar ihop sig som skydd mot de pinande vindarna. Huskroppen ligger tätt mot en låg bergsrygg och en ås omfamnar den polerade stenen längst ut på huskroppen. Ett litet annex bildar tillsammans med huset ett atrium och skydd mot kyla och vind.

Äger du en speciell tomt och vill bebygga det ed ett lika speciellt hus, så kan säkert Håkon och Erlend hjälpa dig att uppfylla din dröm.

 

 

 

 

Cabin Vardehaugen, Fantastic Norway

Cabin Vardehaugen

 

 

Cabin Vardehaugen, Fantastic Norway

Cabin Vardehaugen

 

Arkitektduon Håkon Matre Aasarød och Erlend Blakstad , Fantastic Norway

Arkitektduon Håkon Matre Aasarød och Erlend Blakstad Haffner