Frank Bowling ställs ut i Sverige för första gången

Frank Bowling ses som en av de viktigaste brittiska konstnärerna under efterkrigstiden och börjar få alltmer uppmärksamhet internationellt. Hans utställning Traingone visas nu på Spritmuseum och det är andra gången som museet tillägnar en separat utställning åt en enda konstnär från sin omtalade konstsamling, Absolute Art Collection. Det är också första gången som Frank Bowling har en stor utställning utanför Storbritannien och därför känns det extra spännande att han ställs ut just i Stockholm.

Frank Bowling är medlem av Brittiska Imperieordern och ledamot av Royal Academy of Arts och är numera en väl etablerad och erkänd abstrakt konstnär. Det var dock inte en helt självklar väg fram till erkännandet. Bowling föddes i dåvarande kolonin Brittiska Guyana 1934 och kom till London 1953. Som ung svart konstnär fanns det ett stort tryck på honom att ansluta sig till den figurativa traditionen med politiska budskap, och det var också där som Bowling inledde sin karriär.
I London fick Frank Bowling för första gången se verk av de stora engelska målarna Gainsborough, Constable och Turner  , vilka gjorde ett bestående intryck på honom. Från början var deras inverkan i form av en dragning till konsten, men den fick även Bowlings egen konst att snart röra sig mot stora, abstrakta målningar – bort från det han förväntades göra. Istället utvecklade han ett intresse för matematiska och symmetriska principer och målningarna blev alltmer komplexa. För Bowling utgjorde inte hans hudfärg något direkt hinder för att bli erkänd. Att bli sedd som abstrakt målare, istället för en svart politiskt influerad målare, blev däremot en kamp, som har kommit att prägla hela hans yrkesliv.

Frank_Bowling_Utställning_Spritmuesum_Traingone_Great_Thames_II
Från och med det tidiga sjuttiotalet kom färg att ha en ledande roll i Frank Bowlings måleri. Traingone fokuserar på ett urval verk från 1979–96. I målningarna från den här perioden finns en unik lyrisk närvaro som skapar en känsla av natur och landskap. Utställningens titel härrör från målningen Traingone (1996).

Bakom Bowlings titlar finns ofta en historia eller ordlek som knyter konstverken till människor, platser och minnen. Historien bakom Traingone har att göra med ett minne från uppväxten i Guyana. Vid en avlägsen järnvägsstation, omgiven av skog, där tågen stannade till mycket kort, låg ett isolerat leprasjukhus. De intagna gick till stationen för att sälja varor, men hann ofta inte fram förrän tåget for iväg igen, därav utropet: Train gone! Titeln alluderar även på saxofonisten John Coltrane – kallad Trane – (1926 –1967) vars musik varit ständigt närvarande i Frank Bowlings studio.

Frank_Bowling_Traingone_utställninge_spritmuseum_insert

Från utställningen.

Utställningen på Spritmuseum är som sagt den första i Sverige men Bowlings verk har tidigare visats på flertalet museer och gallerier i Storbritannien och USA, bland annat på Whitney Museum of American Art i New York (1971), Serpentine Gallery i London (1986) och under en turnerande retrospektiv utställning i Storbritannien: Bowling Through the Century (1996). Tate Britain visade Frank Bowlings poured paintings från 1970-talet i utställningen A Focus Display (2012–13) och Traingone tar vid där denna slutar. Spritmuseums utställning är med andra ord ett utsökt tillfälle för att närma sig en av efterkrigstidens intressantaste konstnärer.

Frank_Bowling_utställning_spritmuseum_i_ateljen_traingone

Frank Bowling i sin ateljé.

Utställningen pågår från 23 oktober 2014 till 6 april 2015. För mer information, besök Spritmuseums webbsida