Snabb. Innovativ. Högteknologisk. Kanske världens vackraste cykel – Coren Bike by UBC

Företaget UBC GmbH har tillsammans med industrial designer Christian Zanzotti introducerat Coren Bike. Kanske världens vackraste cykel just nu. En rå skapelse där ramen är helt byggd i kolfiber. Komponenterna hämtar från tyska ingengörsföretag som BOR, Enve, Schmolke, Trickstuff och Tune vilket ger tydliga signaler om att den här cykeln inte är något hastverk. Faktum är att varje enskild ram tar mer än 40 timmar att sätta ihop. Man hävdar att inspirationen för tillverkningsprocessen av Coren kommer från motorsporten Formula 1.

Corens ram kommer sättas samman i en kliniskt ren miljö precis som när man bygger komponenter inom motorsporten. Vi kommer dokumentera varje enskilt moment, vilket material som används, inställningar på maskinerna samt namnet på den som leder processen och arbetet säger Marco Noack – Utveckling och Design.

För de flesta av oss lär nog Coren förbli en dröm. Priset sägs hamna runt 200 000 kronor och uppåt. För de pengarna får man en hel del andra cyklar. Å andra får du med största säkerhet ingenting som kommer i närheten av Coren Bike.