Hållbar vintillverkning – Viña San Pedro sluter cirkeln

hallbar vintillverkning featured

Den gröna trenden har nått även vinindustrin och det talas alltmer om ekologiska viner, naturviner och veganska viner. Men vad är egentligen ett hållbart vin? Har det bara att göra med Systembolagets ekologiska sortiment?

Den chilenska vinproducenten Viña San Pedro bjöd nyligen in till ett spännande pressmöte för att berätta om sitt imponerande hållbarhetsarbete. På plats var Andrea Swanske, Head of Sustainability, och Rodrigo Penafiel, Export Manager. Den stora nyheten var att företaget numera är först i världen med att använda 100 % av avfallet från tillverkningen på en av sina vingårdar till att producera förnybar energi. Det är ett jätteinspirerande initiativ, som tog sin början 2009 då man började undersöka möjligheten att generera ren energi för vingårdarnas räkning, genom att återanvända det egna organiska avfallet som bränsle.

hallbar-vintillverkning andrea swanske

Andrea Swanske under presentationen i Stockholm. Foto: Viña San Pedro

Idag har detta innovativa projekt blivit verklighet i och med en biogasplantage i Molina, 205 kilometer söder om Santiago. Plantagen lanserades våren 2016 och genererar varje månad nog med ström för att försörja 3200 chilenska hushåll, eller 60 procent av vad hela Viña San Pedro skulle behöva för sin drift. Den ström som plantagen inte förbrukar själva slussas ut i det nationella elnätet, för att supporta landets energiförsörjning med ren el.

I förlängningen vill man få med sig hela vinindustrin i sitt tänk och på det sättet ta biogastekniken och den hållbara produktionen världen över.

Plantagen är världens första i sitt slag att drivas på organiskt avfall. Man använder 100 % av gårdens avfall, varav hela 60 % kommer från Viña San Pedros älskade storsäljare Gato Negro. Ungefär 9000 ton organiskt avfall kommer att ombildas till energi årligen, vilket genererar totalt runt 1 Mwh hållbar energi. Andrea berättar att ett problem man stötte på under arbetets gång var att avfallet ju bara produceras under själva skördeperioden. Lösningen blev att uppfinna ett sätt att spara avfallet på, för att sedan kunna mata in det kontinuerligt i energiproduktionen, varje dag.

hallbar vintillverkning gato-negro

Viña San Pedros storsäljare Gato Negro står för hela 60 % av det avfall som matas in i biogastanken.

Tekniken består av två stora tankar, i vilka mikroorganismer omvandlar avfallet till metangas. Det avfall som passerar genom tanken ombildas i sin tur till organisk materia, rik på kväve, fosfor och kalium. Produkten används som gödsel för vingårdens jordar och enligt Andrea har den en gödslingskapacitet som är hela 7 gånger större än för kogödsel. I framtiden ser man att biogasodlingen kommer att kunna fördubbla sin kapacitet tack vare plantagens egna elproduktion. Ambitionen är att efterhand kunna producera all den energi som Viña San Pedro behöver sammanlagt för sin vinproduktion. Men det tar inte stopp där heller. Rodrigo förklarar att man i förlängningen vill få med sig hela vinindustrin i sitt tänk och på det sättet ta biogastekniken och den hållbara produktionen världen över.

hallbar-vintillverkning-forratt

Viña San Pedro berättade om sitt hållbarhetsarbete för svensk media under en lunchpresentation i Stockholm. På plats fanns också en representant för den chilenska ambassaden, som uttryckte sin stora glädje och stolthet över ett initiativ som detta från den privata sektorn.

Biogasplantagen är ingen enskild företeelse för VSPT Wine Group, där Viña San Pedro ingår. Gruppen är kända för att vara något av pionjärer inom vinindustrin och ligger bakom många innovationer gällande tillverkning och produktion. Dessutom har de sedan länge ett omfattande hållbarhetsprogram, där högt satta mål kombineras med långsiktigt tänkande och stor hänsyn till helhetsperspektivet. För sitt fina arbete inom miljö och hållbarhet uppmärksammades Viña San Pedro till exempel nyligen av The Drinks Business Green Awards 2016, där de bland annat utsågs till Green Company of the Year.

Viña San Pedro har ett omfattande hållbarhetsprogram, där högt satta mål kombineras med långsiktigt tänkande och stor hänsyn till helhetsperspektivet

Plantagen lanserades som sagt i mars 2016 och man har än så länge inte gått ut så starkt med det i media. Däremot har ryktet cirkulerat och projektet har blivit väldigt väl mottaget, både bland branschfolket och i Chile överhuvudtaget, där man är mycket mån om att ta hand om landets fina naturresurser, som bland annat innefattar ett unikt klimat med många endemiska arter.

hallbar vintillverkning huvudratt

Under presentationen serverades två av Viña San Pedros mest kända viner: Gato Negro, Cabernet Sauvignon 2015, och därefter 1865, Cabernet Sauvignon 2013.

Andrea formligen sprudlar av engagemang och kunskap under presentationen och det är väldigt inspirerande att lyssna till hennes övertygelse och kompetens. Framtidsplanerna för henne och Viña San Pedro är nu att sluta cirkeln ytterligare inom hållbar vintillverkning, i och med att introducera biogastekniken på fler av sina vingårdar och därmed i slutändan kunna vara helt självförsörjande gällande sin energiförbrukning. Förhoppningsvis följer flera i deras spår!

Foto, där inget annat anges: Johanna Bergström

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *