andy warhol på artipelag

The legacy of Andy Warhol – ny utställning om popkonstens fader på Artipelag

Fram till den 25 september 2016 visas den nya utställningen om en av 1900-talets mest inflytelserika konstnärer – Andy Warhol – på museet Artipelag på Värmdö utanför Stockholm.

Artipelag_Andy Warhol_Andy kollage_andy warhol på artipelag

Vårens och sommarens utställning om Arvet efter Andy Warhol är inte en traditionell utställning i den bemärkelsen att man försökt bredda föreställningen om hans arv. Warhols avtryck är inte bara hans gränsöverskridande konst, utan han har även påverkat den moderna livsstilen och det kommersiella området vilket var hans intention som han dessutom lyckades med.

Arvet efter Andy Warhol

Som museibesökare på Artipelag får man följa Andy Warhol (1928–1987) genom hans olika perioder under hans levnadstid uppdelat per årtionde.

Artipelag_Andy Warhol_utställningsyta_andy warhol på artipelag   Inuti diverse Brillo-boxes visas produkter som alla har tryck med Andy Warhols motiv.

Rummen speglar 1950, -60, -70 och -80-talen.

Det är slående att föreställningen om Andy Warhols konst är så fokuserad på hans målningar, trots att han själv under hela sin karriär försökte demontera de mest fundamentala föreställningarna av vad konst är – och vad det kan vara – Bo Nilsson, konsthallschef Artipelag

Brillo-boxar, popkonst och kommersiella produkter

I utställningen finns allt från Andy Warhol egna ritningar till filmer från hans festande i New York-kretsar, fotografier från hans tidning, till kommersiella produkter som använder sig av Warhols original.

Arvet-efter-andy-warhol_foto-jean-baptiste-beranger_andy warhol på artipelag

Andy Warhols Campbells Soup och hans popkonst av Marilyn Monroe på en tallrik. Foto: Jean-Baptiste Beranger.

Det är en blandning av hans konstverk och sådant som man idag kan köpa med hans motiv flitigt tryckt på diverse materiella ting. Denna mix speglar vad Andy Warhol själv tyckte var intressant, strävade efter och ifrågasatte.

Varuhusen är vår tids konstmuseer – Andy Warhol

Andy Warhols betydelse för konsten visar sig inte minst i antalet utställningar; förra året producerades över 30 utställningar med Warhols verk runt om i världen. Flertalet utställningar är så kallade ”blockbusters” där man visar en stor mängd verk och utgår främst ifrån Warhols konst, men hans inflytande sträcker sig utanför konstens område. Warhol har nämligen också varit en förgrundsgestalt inom musik, mode, reklam, media, kommunikation och konsumtion.

Artipelag_Andy Warhol_lyssna på Andys spellistor_andy warhol på artipelagMultimediarum där man kan lyssna på Andy Warhols egna musikspellistor. Mycket av Andy Warhols inspiration kom från musiken.

För första gången i Sverige visas en större samling teckningar från 1950–talet.

Artipelag_Andy Warhol_teckning_andy warhol på artipelag       En av Andy Warhols teckningar. 

Warhol hämtade sin inspiration från dagstidningar och veckomagasin som han transformerade till kommersiella produkter som annonser, illustrationer och skivomslag. Här grundlades Warhols intresse för glamour och kommers som skulle bli en central aspekt i hela hans konstnärskap.

Artipelag_Andy Warhol_Absolut Vodka_andy warhol på artipelagAbsolut Vodka i popart-stil á la Andy Warhol. 

The Factory

Warhol fick sitt konstnärliga genombrott 1962 med sina målningar av Campbells soppburkar och olika porträtt i popkonststil. De flesta verken har fotografier som förlagor.

Artipelag_Andy Warhol_Campbells soup_museum_andy warhol på artipelag

I utställningen har hans ateljé, The Factory, rekonstruerats med dess interiör av silverfolie. The Factory var, förutom ateljé, en social mötesplats där det spelades in film med hjälp av udda konstellationer av människor som Warhol kallade ”superstars”. Popmusiken var en av 1960-talets viktigaste kulturyttringar. I The Factory var The Velvet Underground rockgruppen som förknippades med Warhols namn. Det var kring deras musik som Warhol producerade sitt mest komplexa konstverk 1966 – multimediashowen The Exploding Plastic Inevitable. I Artipelags utställning visas en unik videoinstallation med material filmat av Ronald Nameth för Andy Warhols räkning 1966 till originalinspelningar av The Velvet Underground.

Artipelag_Andy Warhol_Brillo boxes_andy warhol på artipelag       De berömda Brillo boxarna – här placerade på golvet i det folierade utställningsrum på Artipelag som ska ge känslan av att man befinner sig i Andy Warhols aluminiumbeklädda ateljé på 1960-talet. Här inne visas filmerna ur The Exploding Plastic Inevitable.

På upprepade ställen i utställningen visar man på kommersialiseringen av Warhols varumärke och bildvärld som Warhol själv arbetade för under sin livstid, och som eskalerade efter hans död.

Pop art yourself

Att bli avporträtterad av Andy Warhol ansågs som ett bevis på känsdisskap. I utställningen finns ett par interaktiva stationer, bland annat en fotoautomat som tillåter dig att ta foton på dig själv som kommer ut ur automaten som Andy Warhols berömda pop art-stil.

Artipelag_Andy Warhol_Fotoautomat_pop art_andy warhol på artipelag  Selfie à la Andy Warhol. Foto: Michaëla Hemgren.

En annan aktivitet som erbjuds i utställningen är ett så kallat screentest där du kan prova på att intervjuas av Andy framför kamera i en filmautomat.  Du spelas in och publiceras därefter på nätet, Twitter och Instagram. Det arrangeras också workshops i silkscreentryck, en teknik som Andy Warhol använde flitigt under 1960-talet.

Summa summarum – Andy Warhol på Artipelag är en kul utställning att se. Ett trevligt museum i fin skärgårdsmiljö.

#thelegacyofandywarhol